Welkom in het leven en werk van Jan Spooren

Wees welkom, vreemdeling, in mijn hersenkronkels.
Ieder van ons heeft een bewust of onbewust verlangen om op deze aarde een paar sporen na te laten. Hoe langer die sporen blijven bestaan, hoe pijnlijker ze meestal waren om aan te brengen. Ze geven een vorm van leven na de dood. Maar het is ijdelheid te denken dat we erdoor zullen voortleven.

Deze pagina's zijn slechts sporen in het zand...

Ikke Poezie Werk Links

Laatste aanpassingen: 25 juni 2006. ('De Specificaties', werk)

Viewable With Any Browser